הדפסה
כניסות: 2450

 "וישם (אליהו) פניו בין ברכיו" (מ"א י"ח מ"ב), כשהיה עצירת גשמים, ומפני מה שם פניו בין ברכיו, אלא כך אמר אליהו רבונו של עולם מפני מה אין אתה מוריד גשמים לישראל, אם לא נשתייר להם אלא [זכות שתי מצות], זו מצות [שבת] ומילה, כדאי להם שתעת להם, ולפיכך שם פניו בין ברכיו.

[מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרק ט ד"ה ד"א ויהי ביום]