דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

(אמר מר) מילה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר.
מנא ליה לרבי אליעזר הא?
אי מכולהו גמר - כדאמרינן.
ועוד: מה להנך שכן אם עבר זמנה בטלה.
אלא, היינו טעמא דרבי אליעזר: דאמר קרא (ויקרא יב) "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" - ואפילו בשבת.
וליכתוב רחמנא במילה, וליתו הנך וליגמור מיניה!
משום דאיכא למיפרך: מה למילה שכן נכרתו עליה שלש עשרה בריתות.

(תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלא עמוד ב)

 

ספר הכנה לברית להורים

 ספר הכנה לברית להורים

ברית המילה מתקרבת? אתם מתרגשים, רוצים ללמוד ולהתכונן למצווה הראשונה בחיי הבן שלכם, אבל לא מספיקים... מפחדים להגיע לברית בצורה חטופה, מתוך עייפות ,לחץ וטרדות, ולהרגיש החמצה שלא פתחתם ספר? ומה עם דבר תורה משמעותי...

קראו עוד

שיחת הכנה לברית

שיחת הכנה לברית

בהריון? 🤰🏼מצפים לבן?ויש לכם הרבה שאלות וחששות לגבי ברית המילה;האם זה כואב? האם זה מסוכן? איך בוחרים מוהל? על מה צריך להקפיד? שלום אני דוד דדון, מוהל מוסמך, ומוהל במשרד הבטחון...

קראו עוד

שרות היפוספדיאס

שרות היפוספדיאס

מזל טוב! נולד לכם בן!נאמר לכם ע"י הצוות הרפואי שיש לו היפוספדיאס (נולד חצי/נימול)ויש לקבוע תור לאורולוג ילדים.ברית המילה אמורה להתקיים עוד מספר ימים, עולים לכם הרבה שאלות וחששות,מה ההשלכות...

קראו עוד