דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

שמונה פרקי לימוד והכנה לברית, שבכל אחד מהם שמונה קטעים מרתקים ממקורות החסידות, תורת הרב קוק זצ"ל ומקורות נוספים, מעובדים ביצירתיות ומנוסחים בבהירות רבה. בין דבר לדבר, לפני השינה, תוך כדי הנקה, אפשר לקרוא קטע או שניים, לפתוח את הלב ולבוא מודעים יותר, מוכני

No matching items were found.