דוד דדון
מוהל מוסמך מטעם הוועדה הבין
משרדית של הרבנות הראשית
ומשרד הבריאות

נייד: 0528428721

בפסוק וירא אליו ה' וגו' [יח, א]. נראה דבא הכתוב להודיענו גודל מעלות המצוה של מילה, שבפרשה הקודם מסיים (יז, כד) ואברהם בן (מאת) [תשעים ותשע] שנה בהמולו כו'. וכבר ידוע כי טעם המילה לכרות הערלה המכסה על הברית קודש, שהוא דוגמה לעולמות העליונים הקדושים, שהקליפה מכסה בעונותינו הרבים מלהנות מקדושתם, וכשנחתך הערלה נתגלה הברית, שהוא רק טוב בלי שום תערובות. ולכן אנו אומרים אחר המילה הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, לפי שאז מתגלה אל הילד טובות הבורא יתברך ואלהותו, שהם רחמים וחסדים גמורים המרומז בשם הוי"ה יתברך. ולכן מתחיל פרשה זאת וירא אליו ה', ר"ל תיכף אחר המילה נתגלה אליו אלהותו יתברך. ולכך נכתב וירא אליו ולא נאמר וירא ד' אל אבר[ה]ם, לפי דקאי על אבר[ה]ם הנאמר למעלה, ועליו נאמר וירא אליו ד', שהוא ראשי תיבות טוב בגימטריא, היינו שנתגלה אליו הטוב המרומז בשם הוי"ה ברוך הוא.

[שפתי צדיקים בראשית פרשת וירא]

ספר הכנה לברית להורים

 ספר הכנה לברית להורים

ברית המילה מתקרבת? אתם מתרגשים, רוצים ללמוד ולהתכונן למצווה הראשונה בחיי הבן שלכם, אבל לא מספיקים... מפחדים להגיע לברית בצורה חטופה, מתוך עייפות ,לחץ וטרדות, ולהרגיש החמצה שלא פתחתם ספר? ומה עם דבר תורה משמעותי...

קראו עוד

שיחת הכנה לברית

שיחת הכנה לברית

בהריון? 🤰🏼מצפים לבן?ויש לכם הרבה שאלות וחששות לגבי ברית המילה;האם זה כואב? האם זה מסוכן? איך בוחרים מוהל? על מה צריך להקפיד? שלום אני דוד דדון, מוהל מוסמך, ומוהל במשרד הבטחון...

קראו עוד

שרות היפוספדיאס

שרות היפוספדיאס

מזל טוב! נולד לכם בן!נאמר לכם ע"י הצוות הרפואי שיש לו היפוספדיאס (נולד חצי/נימול)ויש לקבוע תור לאורולוג ילדים.ברית המילה אמורה להתקיים עוד מספר ימים, עולים לכם הרבה שאלות וחששות,מה ההשלכות...

קראו עוד